Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Водици

01.11.2006.

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ УПРАВЕ ЗА ВОДЕ

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ УПРАВЕ ЗА ВОДЕ
И ОСНОВНИ ПОДАЦИ УПРАВЕ ЗА ВОДЕ

Сједиште Управе за воде РЦГ је у Подгорици, Римски трг бр.46, 81000 Подгорица
тел: +381 81 234-305; +381 81 482-270
е- маил: управазаводе@мн.yу
фаx: +381 81 234-306
ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ УПРАВЕ ЗА ВОДЕ

Поступајући у складу са начелима слободе информисања, једнаких услова за остваривање права отворености и јавности рада и хитности поступка, Управа за воде даје преглед информација у свом посједу:

1. Јавне евиденције
-дјеловодник;
-уписник првостепеног управног поступка;
-књига путних налога;
-евиденција издатих рјешења за коришћење вода;
-евиденција издатих рјешења за заштиту вода од загађивања;
-евиденција издатих рјешења за извађени материјал из водотока;
-евиденција издатих рјешења за коришћење водопривредних објеката;
2

01.11.2006.

Образац захтјева за приступ информацији

Овдје можете преузети образац захтјева за приступ информацији...Доwнлоад

01.11.2006.

УПУТСТВО ЗА ПОПУНУ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ

Уписати основне податке о документу или јавној евиденцији којем-којој се приступ тражи (назив, број и датум под којим је евидентиран, назив аутора-доносиоца, карактеристични садржај, вријеме сачињавања и сл.)
Заокруживањем броја одредити да ли се тражи приступ читавом документу или дијелу документа.Уколико се приступ тражи у дијелу документа прецизирати или описати дио којем се приступ тражи.

Заокружити број и тачку испред начина на који се жели остварити приступ документу.

Заокружити слово и тачку испред начина на који се тражи достава копије или преписа документа.

Лица са инвалидитетом сходно својим потребама уписују начин и облик у којем траже да им се документ достави.

Под Напоменом није обавезан упис података. Међутим, у овом дијелу захтјева може се додатно описати тражени документ или његов дио, указати на потребу хитног поступања по захтјеву (члан 16 став 2) или на остваривање приступа документу у случајевима предвиђеним чланом 10 Закона