Manja slova Veća slova RSSVijesti

21.04.2010.

PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak) I FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE ZA 2010.GODINU SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE

Zakon o koncesijama (“Službeni list CG”,br.8/09), Zakon o vodama (“Službeni list RCG”,br.27/07), Zakon o finansiranju upravljanja vodama (“Službeni list CG”, br.65/08), Uredba o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“,br.67/09),Odluka o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda („Službeni list CG“, br.29/09)...

23.03.2010.

Saopštenje: Poziv na javnu raspravu o Nacrtu plana davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.god.

Uprava za vode Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt plana davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.godinu i upućuje Javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu plana davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.godinu i da svoje komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt plana dostave Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:“Bulevar Revolucije“ br.24, Podgorica, tel: 020 224 593; fax: 020 224 594 ili e-mail: upravazavode@gov.me

23.03.2009.

Nacrt Plana davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.godinu

Plan davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.godinu odnosi u pogledu opisa predmetnih koncesija, lokacija na kojima se može vršiti koncesiona djelatnost i rokovima za objavljivanje javnih oglasa za davanje koncesija

24.04.2008.

Najava: Sjednica Savjeta za vode

Sjednica Savjeta za vode biće održana u utorak 29. aprila 2008, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (salon za sastanke), u 11,00 sati...

17.12.2007.

VODA ne poznaje granice

Količina vode na zemlji procjenjuje se na oko 1,4 milijardi km3, od čega je svega od 3 % tzv. slatka voda. Međutim, od ove količine slatkih voda praktično 2,7 % nalazi se u lednicima, podzemnim vodama i kao kapilarna vlaga zemljišta. Dio slatkih voda koja se obnavlja na Zemlji iznosi 40.000 km3, ali one nisu vremenski i prostorno ravnomjerno raspoređene na planeti. Na mnogim prostorima vladaju nestašice vode, što znači da se ne raspolaže optimalnom količinom vode upotrebljivog kvaliteta, na pravom mjestu i u pravom vremenu...Download