Manja slova Veća slova RSS
>

PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak) I FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE ZA 2010.GODINU SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE

Datum objave: 21.04.2010 12:22 | Autor: Uprava

Ispis Štampaj stranicu


Zakon o koncesijama (“Službeni list CG”,br.8/09), Zakon o vodama (“Službeni list RCG”,br.27/07), Zakon o finansiranju upravljanja vodama (“Službeni list CG”, br.65/08), Uredba o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“,br.67/09),Odluka o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda („Službeni list CG“, br.29/09)...

PLLAN -KONCESIJE.doc