Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI POZIV

Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Datum objave: 26.07.2019 08:56 | Autor: UZV

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.08/09), organizuje javnu raspravu i upućuje

                                 J A V N I P O Z I V

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i daju svoj doprinos u razmatranju istog.
Komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni akt možete dostaviti Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: “Bulevar Revolucije“ 24, Podgorica, tel: 020 224 593; fax: 020 224 594 ili e-mail: upravazavode@uzv.gov.me

Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta trajaće od 26.07.2019 do 26.08.2019. godine. Javna rasprava održaće se 23.08.2019. godine, u prostorijama Uprave za vode (sala za sastanke), sa početkom u 11 časova.

Zainteresovani subjekti Predlog koncesionog akta mogu preuzeti sa web stranice www.upravazavode.gov.me, kao i u prostorijama Uprave za vode, svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova, izvršiti uvid u navedeni akt i dobiti dodatna pojašnjenja o istom.


U prilogu možete preuzeti:
-Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe
-Program javne rasprave
-Obrazac za dostavljanje predloga i sugestija