Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI POZIV

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu

Datum objave: 31.01.2018 08:23 | Autor: UZV

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu

PREDLOG

PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2018. GODINU

i

upućuje

J A V N I   P O Z I V

 

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, pravnim licima, preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu i da svoje komentare, primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Predlog plana dostave Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: “Bulevar Revolucije“ 24, Podgorica, tel: 020 224 593; fax: 020 224 594; e-mail: upravazavode@gov.me

 

Javna rasprava o Predlogu plana trajaće od 31.01.2018. - 16.02.2018. godine

 

Takođe, zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Uprave za vode svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova izvršiti uvid u Predlog plana i dobiti potrebna pojašnjenja o istom, kao i na web site: upravazavode.gov.me i e-uprava.gov.me.

 

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu održaće se u prostorijama Uprave za vode, velika sala, dana 12.02.2018. godine, sa početkom u 11 časova.

U prilogu se nalazi Predlog plana davanja koncesija za 2018. godinu.

Predlog plana davanja koncesija za 2018.doc