Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI OGLAS

Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i kupovinu viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane

Datum objave: 11.10.2017 09:38 | Autor: UZV

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za vode, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 07-2985 od 05.10.2017. godine i čl. 93 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15 i 52/16), objavljuje

J A V N I  O G L A S

 

za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i kupovinu viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane

 

Uprava za vode poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za izvođenje radova na uklanjanju i kupovini viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi u skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća.

 

  1. Predmet javnog nadmetanja

Partija 1: Uklanjanje viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi, u skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća i Preporukama revizione komisije, i deponovanja istog na lokacijama koje obezbijedi opština Ulcinj.

 

Partija 2: Kupovina izvađenog viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane iz Partije  1.

Kompletan tekst Javnog oglasa nalazi se u prilogu.

Prilog: JAVNI OGLAS-BOJANA-1.doc