Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI OGLAS

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče”

Datum objave: 15.09.2017 08:35 | Autor: UZV

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za vode, na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-2457 od 24. avgusta 2017. godine, objavljuje


JAVNI OGLAS

za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče” opština Bijelo Polje za flaširanje odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Uprava za vode Vlade Crne Gore ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da se prijave na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče” opština Bijelo Polje za flaširanje odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.

Cilj javnog nadmetanja je uspostavljanje ravnopravnosti svih zainteresovanih subjekata , odnosno učesnika u postupku davanja predmetne koncesije i izbor kvalitetnog koncesionara koji će obavljati koncesionu djelatnost.

Tekst javnog oglasa nalazi se u prilogu.

Javni oglas.doc