Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI POZIV

Javna rasprava na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“ Opština Bijelo Polje, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Datum objave: 07.07.2017 09:25 | Autor: UZV

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) organizuje javnu raspravu, i upućuje

J A V N I  P O Z I V

 

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“ Opština Bijelo Polje, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.

 

Komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni akt možete dostaviti Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: “Bulevar Revolucije“ 24, Podgorica, tel: 020 224 593; fax: 020 224 594 ili e-mail: upravazavode@gov.me

 

Javna rasprava trajaće od 07.07.2017. - 21.07.2017. godine.

 

Javna rasprava održaće se 19.07.2017. godine, u prostorijama Uprave za vode (sala za sastanke), sa početkom u 11 časova.  

 

Takođe, zainteresovani subjekti mogu Predlog koncesionog akta preuzeti sa sajta www.upravazavode.gov.me, kao i u prostorijama Uprave za vode svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova, izvršiti uvid u navedeni akt i dobiti dodatna pojašnjenja o istom.

KONCESIONI AKT.doc