Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv

Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu

Datum objave: 28.03.2017 08:36 | Autor: UZV

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu

PREDLOG

PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2017. GODINU

i

upućuje

J A V N I   P O Z I V 

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu i da svoje komentare, primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Predlog plana dostave Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:“Bulevar Revolucije“24, Podgorica, tel: 020 224 593; fax: 020 224 594 i na e-mail: upravazavode@gov.me

 

Javna rasprava o Predlogu plana trajaće od 28.03.-12.04.2017. godine

 

Takođe, zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Uprave za vode svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova izvršiti uvid u Predlog plana i dobiti potrebna pojašnjenja o istom, kao i na web site: www.upravazavode.gov.me

 

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu održaće se u prostorijama Uprave za vode, velika sala, dana 10.04.2017. godine, sa početkom u 11 časova.

Plan davanja koncesija za 2017.doc