Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Ledeni izvor“ Sjenožeta, Andrijevica

Datum objave: 30.12.2016 13:36 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Uprava za vode

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09), organizuje javnu raspravu i upućuje
J A V N I P O Z I V

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Ledeni izvor“ Sjenožeta, Opština Andrijevica, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.
Komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni akt možete dostaviti Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: “Bulevar Revolucije“ 24, Podgorica, tel: 020 224 593; fax: 020 224 594 ili e-mail: upravazavode@gov.me

Javna rasprava trajaće od 30.12.2016.-30.01.2017. godine.

Javna rasprava održaće se 24.01.2017. godine, u prostorijama Uprave za vode (sala za sastanke), sa početkom u 11 časova.

Takođe, zainteresovani subjekti Predlog koncesionog akata mogu preuzeti sa sajta www.upravazavode.gov.me, kao i u prostorijama Uprave za vode, svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova, izvršiti uvid u navedeni akt i dobiti dodatna pojašnjenja o istom.

 

KONCESIONI AKT-Opština Andrijevica