Manja slova Veća slova RSS
>

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče” u Opštini Bijelo Polje za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Datum objave: 27.05.2016 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu Download Download    

       Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade Crne Gore broj:08-316 od 10. marta 2016. godine, Uprava za vode objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče” u Opštini Bijelo Polje za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

 

     Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 10-12 časova, zaključno sa 28.06.2016.godine do 12,oo časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.

  

     Kontakt osoba zadužena za dodatne informacije u postupku Javnog oglasa je Nataša Rakočević.

        tel. +382 (0)20 224 59 fax. +382 (0)20 224 594

        e-mail: natasa.rakocevic@uzv.gov.me

           NAPOMENA: Tekst javnog oglasa možete preuzeti pritiskom na polje "Download" koji se nalazi iznad teksta ovog poziva.