Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akata za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta "Čeoče", opština Bijelo Polje, i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica"

Datum objave: 30.12.2015 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za vode

 

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) organizuje javnu raspravu, i upućuje

J A V N I  P O Z I V

 

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“ Opština Bijelo Polje, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.

 

Komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na navedene akte možete dostaviti Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:“Bulevar Revolucije“ 24, Podgorica,

tel: 020 224 593; fax: 020 224 594 ili e-mail: upravazavode@gov.me

 

Javna rasprava trajaće od 30.12.2015.-29.01.2016. godine.

 

Javna rasprava održaće se 22.01.2016. godine, u prostorijama Uprave za vode (sala za sastanke), sa početkom u 11 časova.  

 

Takođe, zainteresovani subjekti mogu Predloge koncesionih akata preuzeti pritiskom na polje "DOWNLOAD" koje se nalazi iznad teksta ovog poziva, kao i lično u prostorijama Uprave za vode svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova, te izvršiti uvid u navedeni akte i dobiti dodatna pojašnjenja o istim.