Manja slova Veća slova RSS
>

OBAVJEŠTENJE

Datum objave: 02.05.2011 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 34 stav 1 Zakona o koncesijama (»Službeni list CG«, broj 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 31. marta 2011.godine, donijela je:

- Odluku o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda za potrebe vodosnabdijevanja, karsno-pukotinske izdani koja se zahvata iz istražno-eksploatacionog bunara na Cetinju;

- Odluku o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta »Drijenak-Rajsko Vrelo«, opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe;

- Odluku o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta »Jasen«, opština Bar, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe;

- Odluku o dodjeli koncesije za  korišćenje dijela voda  za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe iz karsne izdani koja se zahvata  iz istražno-eksploatacionog bunara BVĐ-1 u Kočanskom polju kod Nikšića;

- Odluku o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa lokacije Moračko Trebaljevo (Sjerogošte), Opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe;

- Odluku o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta »Vrelo«, Opština Mojkovac, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe.