Manja slova Veća slova RSSVijesti

01.03.2019.

Javno obavještenje

Uprava za vode, u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po službenoj dužnosti, vrši dostavljanje javnim obavještavanjem

12.02.2019.

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2019. godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu o Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2019. godinu i upućuje javni poziv

19.03.2018.

Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu

Na osnovu čl. 7 stav 1 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 08. marta 2018. godine, donijela je PLAN DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2018. GODINU

07.03.2018.

Putni nalozi i analitičke kartice

Analitička kartica

31.01.2018.

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu Preglog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu i upućuje javni poziv

11.10.2017.

Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i kupovinu viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane

Uprava za vode poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za izvođenje radova na uklanjanju i kupovini viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi u skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća.

15.09.2017.

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče”

Uprava za vode Vlade Crne Gore ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da se prijave na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče” opština Bijelo Polje za flaširanje odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.

27.07.2017.

Rang lista ponuđača za izvorište ,,Ledeni izvor", opština Andrijevica

Na osnovu čl. 27 i 31 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.08/09) i člana 13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“, br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Ledeni izvor” Sjenožeta, opština Andrijevica, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, po Javnom oglasu od 09.06.2017.godine, utvrdila je RANG LISTU PONUĐAČA

21.07.2017.

Prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka u Botunu

Prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka u Botunu

Predstavnici nadležnih organa, predvođenih koordinacionim timom za praćenje moratorijuma na eksploataciju šljunka i pijeska u crnogorskim vodotocima kontinuirano su na terenu u cilju kontrole poštovanja odluke o zabrani i otkrivanja eventualnih nelegalnih aktivnosti.