Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
06.11.2019

Javna rasprava na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za kavezni uzgoj kalifornijske pastr

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 08/09), organizuje javnu raspravu i upućuje Javmi poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za kavezni uzgoj kalifornijske pastrmke na Pivskom jezeru, u mjestu Sinjac, Opština Plužine i daju svoj doprinos u razmatranju istog.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Aktuelnosti

23.12.2019.

Održane javne tribine u okviru javne rasprave rasprave o Nacrtima Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva i Nacrtima Izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Planove upravljanja vodama

Održane javne tribine u okviru javne rasprave rasprave o Nacrtima Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva i Nacrtima Izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Planove upravljanja vodama

U Podgorici i Bijelom Polju, 19. i 20. decembra 2019. godine održane su javne tribine u okviru javne rasprave o Nacrtima Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva i Nacrtima Izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Planove upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva.

više...
21.11.2019.

Datum održavanja javnih tribina u okviru Javne rasprave o Nacrtima Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva i Nacrtima Izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Planove upravljanja vodama na

U skladu sa odredbama Zakona o vodama (''Službeni list RCG'', broj 27/07 i “Službeni list CG”, br. 32/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 84/18) i Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i "Sl. list CG", br. 40/11, 59/11 i 52/16) Uprava za vode dužna je da omogući aktivno učešće javnosti i zainteresovanih lica u postupku pripreme i donošenja planova upravljanja vodama.

više...
21.11.2019.

Javna rasprava o Nacrtima Izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Planove upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva

Na osnovu čl. 17 i 19 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i "Sl. list CG", br. 40/11, 59/11 i 52/16), člana 25 stav 2 Zakona o vodama

više...