Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
06.11.2019

Javna rasprava na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za kavezni uzgoj kalifornijske pastr

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 08/09), organizuje javnu raspravu i upućuje Javmi poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za kavezni uzgoj kalifornijske pastrmke na Pivskom jezeru, u mjestu Sinjac, Opština Plužine i daju svoj doprinos u razmatranju istog.15.05.2020.

Uklanjanje vještačke pregrade na rijeci Morači kod KAP-a

Uklanjanje vještačke pregrade na rijeci Morači kod KAP-a

Uprava za vode sprovela je proces uklanjanja improvizovane pregrade na rijeci Morači kod Kombinata aluminijuma, čime je riješen dugogodišnji problem koji je brana prouzrokovala po prirodni tok vode i funkcionalnost riječnog ekosistema, posebno u periodu migracije ribe.Aktuelnosti

18.05.2020.

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM

Uprava za vode, u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po službenoj dužnosti, vrši DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM

više...
15.05.2020.

Uklanjanje vještačke pregrade na rijeci Morači kod KAP-a

Uklanjanje vještačke pregrade na rijeci Morači kod KAP-a

Uprava za vode sprovela je proces uklanjanja improvizovane pregrade na rijeci Morači kod Kombinata aluminijuma, čime je riješen dugogodišnji problem koji je brana prouzrokovala po prirodni tok vode i funkcionalnost riječnog ekosistema, posebno u periodu migracije ribe.

više...
14.04.2020.

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM

Uprava za vode, u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po službenoj dužnosti, vrši DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM Uprava za vode javnim obavještavanjem vrši dostavljanje Rješenja o konačnom obračunu i uplati naknade za korišćenje voda za 2019. godinu

više...
09.04.2020.

RANG LISTA PONUĐAČA

Na osnovu čl. 27 i 31 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 08/09) i člana 13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“, br. 67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema, po Javnom oglasu od 06.03.2020. godine, utvrdila je Rang listu ponuđača

više...