Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Damir Gutić - Uprava za vode

Damir Gutić - v.d. Direktor Uprave za vode

Rođen 06.04.1976. u Plavu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.  Nakon toga završio je fakultet za menadžment i Ekonomski fakultet u Podgorici. Paralelno sa fakultetom stekao je i licence brokera, dilera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera penzionog fonda.

Zahvaljujući licencama od 2005-2008 zaposlen je na radnom mjestu broker, diler u “Market broker” a.d. Bijelo Polje.

Od početka 2009. godine  preuzeo je radno mjesto investicioni menadžer penzionog fonda u DZU “Market invest” a.d., a zatim i funkciju izvršnog direktora  u istom Društvu.

U toku redovnog poslovanja na radnom mjestu broker, diler, investicioni menadžer i izvršni direktor  Društva za upravljanje penzionim fondom stekao je iskustvo u poslovima upravljanja i raspolaganja finansijskim sredstvima, poslovima alokacije i raspodjele sredstava, kao i računovodstvenim poslovima. Ima aktivno znanje engleskog jezika uz poznavanje rada na računaru.

 Od 01.09.2015.godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Uprave za vode

Oženjen, otac dvoje djece.