Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

01.11.2019.

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica”, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica”, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Uprava za vode, na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade Crne Gore br. 07-4396 od 17. oktobra 2019. godine, objavljuje javni oglas za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica”, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrheAktuelnosti

06.11.2019.

Javna rasprava na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za kavezni uzgoj kalifornijske pastrmke na Pivskom jezeru, u mjestu Sinjac, Opština Plužine

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 08/09), organizuje javnu raspravu i upućuje Javmi poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za kavezni uzgoj kalifornijske pastrmke na Pivskom jezeru, u mjestu Sinjac, Opština Plužine i daju svoj doprinos u razmatranju istog.

više...
01.11.2019.

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica”, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Uprava za vode, na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade Crne Gore br. 07-4396 od 17. oktobra 2019. godine, objavljuje javni oglas za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica”, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

više...
26.08.2019.

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Planova upravljanja rječnim slivovima (Jadranskim i Dunavskim)

Uprava za vode upućuje JAVNI POZIV građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Planova upravljanja rječnim slivovima (Jadranskim i Dunavskim).

više...
02.08.2019.

Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.08/09), organizuje javnu raspravu i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema i daju svoj doprinos u razmatranju istog.

više...
26.07.2019.

Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.08/09), organizuje javnu raspravu i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i daju svoj doprinos u razmatranju istog.

više...