Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

30.12.2015.

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akata za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta "Čeoče", opština Bijelo Polje, i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica"

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akata za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta "Čeoče", opština Bijelo Polje, i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica", opština Danilovgrad

Download više...
02.11.2015.

Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2015.godinu

Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2015.godinu

Download više...
05.08.2015.

PREDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2015. GODINU

Uprava za vode, shodno odredbama čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu PREDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2015. GODINU i upućuje J A V N I P O Z I V

Download više...
19.02.2015.

Rang lista ponuđača za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe broj 11/15-0101-203/3 od 19.02.2015.godine

Na osnovu čl.27 i 31 Zakona o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br.08/09) i čl.13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Službeni list Crne Gore", br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe, po Javnom oglasu od 19.12.2014.godine utvrdila je RANG LISTU PONUĐAČA ZA KORIŠĆENJE VODA ZA POGONSKE I TEHNOLOŠKE POTREBE broj 11/15-0101-203/3 od 19.02.2015.godine

Download više...
19.02.2015.

Rang lista ponuđača za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Veliki Maljen", Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje voda u komercijalne svrhe broj 11/15-0101-203/2 od 19.02.2015.godine

Na osnovu čl.27 i 31 Zakona o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br.08/09) i čl.13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Službeni list Crne Gore", br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Veliki Maljen", Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, po Javnom oglasu od 19.12.2014.godine utvrdila je RANG LISTU PONUĐAČA ZA KORIŠĆENJE DIJELA VODA SA IZVORIŠTA "VELIKI MALJEN" GORNJA BUKOVICA, OPŠTINA ŠAVNIK, ZA FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE broj 11/15-0101-203/2 od 19.02.2015.godine

Download više...