Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

05.03.2018.

Putni nalozi i analitičke kartice

Analitička kartica

Download više...
31.01.2018.

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu Preglog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu i upućuje javni poziv

više...
11.10.2017.

Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i kupovinu viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane

Uprava za vode poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za izvođenje radova na uklanjanju i kupovini viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi u skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća.

više...
15.09.2017.

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče”

Uprava za vode Vlade Crne Gore ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da se prijave na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče” opština Bijelo Polje za flaširanje odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.

više...