Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

10.04.2019.

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija za eksploataciju rječnog nanosa (šljunka i pijeska) iz korita rijeka Lim i Grnčar

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu Predlog plana davanja koncesija za eksploataciju rječnog nanosa (šljunka i pijeska) iz korita rijeka Lim i Grnčar

više...
01.03.2019.

Javno obavještenje

Uprava za vode, u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po službenoj dužnosti, vrši dostavljanje javnim obavještavanjem

više...
12.02.2019.

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2019. godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu o Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2019. godinu i upućuje javni poziv

više...
19.03.2018.

Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu

Na osnovu čl. 7 stav 1 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 08. marta 2018. godine, donijela je PLAN DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2018. GODINU

više...
07.03.2018.

Putni nalozi i analitičke kartice

Analitička kartica

Download više...