Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

29.05.2014.

Javni poziv - Nacrt plana davanja koncesija u oblasti voda za 2014.godinu

Uprava za vode, shodno odredbama čl. 7. Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu NACRT PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2014. GODINU

Download više...
13.06.2013.

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave za vode

više...
12.06.2013.

Javni poziv za javnu raspravu Predloga koncesionog akta za davanje koncesije za proizvodnju i promet kalifornijske i potočne pastrmke, na rijeci Bistrici, opština Bijelo Polje

U skladu članom 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) Uprava za vode Crne Gore daje na javnu raspravu Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za proizvodnju i promet kalifornijske i potočne pastrmke, na rijeci Bistrici, opština Bijelo Polje

Download više...
22.02.2012.

Spisak vozila sa kojima raspolaže Uprava za vode

Spisak vozila sa kojima raspolaže Uprava za vode

više...
25.11.2011.

OBAVJEŠTENJE O POČETKU PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA VODAMA I UPUĆENJE JAVNOG POZIVA

Na osnovu člana 30 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br.27/07, „Sl. list CG“, br.32/11) Uprava za vode Crne Gore, daje sljedeće Obavještenje o početku priprema planova upravljanja vodama i upućenje Javnog poziva građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu za pripremu i donošenje planova upravljanja vodama na vodnom području sliva Crnog mora sa teritorije Crne Gore i na vodnom području sliva Jadranskog mora sa teritorije Crne Gore.

Download više...