Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

05.08.2015.

PREDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2015. GODINU

Uprava za vode, shodno odredbama čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu PREDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2015. GODINU i upućuje J A V N I P O Z I V

Download više...
19.02.2015.

Rang lista ponuđača za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe broj 11/15-0101-203/3 od 19.02.2015.godine

Na osnovu čl.27 i 31 Zakona o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br.08/09) i čl.13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Službeni list Crne Gore", br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe, po Javnom oglasu od 19.12.2014.godine utvrdila je RANG LISTU PONUĐAČA ZA KORIŠĆENJE VODA ZA POGONSKE I TEHNOLOŠKE POTREBE broj 11/15-0101-203/3 od 19.02.2015.godine

Download više...
19.02.2015.

Rang lista ponuđača za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Veliki Maljen", Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje voda u komercijalne svrhe broj 11/15-0101-203/2 od 19.02.2015.godine

Na osnovu čl.27 i 31 Zakona o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br.08/09) i čl.13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Službeni list Crne Gore", br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Veliki Maljen", Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, po Javnom oglasu od 19.12.2014.godine utvrdila je RANG LISTU PONUĐAČA ZA KORIŠĆENJE DIJELA VODA SA IZVORIŠTA "VELIKI MALJEN" GORNJA BUKOVICA, OPŠTINA ŠAVNIK, ZA FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE broj 11/15-0101-203/2 od 19.02.2015.godine

Download više...
26.12.2014.

JAVNI OGLAS za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i otkup viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane

Na osnovu člana 93 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, br.32/11, 47/11), Uprava za vode objavljuje JAVNI OGLAS za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i otkup viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane

više...
19.12.2014.

JAVNI OGLAS za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Veliki Maljen” Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i za davanje koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehno

JAVNI OGLAS za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Veliki Maljen” Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i za davanje koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe

Download više...