Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

24.02.2016.

Poziv za javnu raspravu na Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2016 godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2016. godinu. i upućuje J A V N I P O Z I V

Download više...
30.12.2015.

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akata za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta "Čeoče", opština Bijelo Polje, i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica"

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akata za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta "Čeoče", opština Bijelo Polje, i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica", opština Danilovgrad

Download više...
02.11.2015.

Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2015.godinu

Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2015.godinu

Download više...
05.08.2015.

PREDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2015. GODINU

Uprava za vode, shodno odredbama čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu PREDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2015. GODINU i upućuje J A V N I P O Z I V

Download više...
19.02.2015.

Rang lista ponuđača za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe broj 11/15-0101-203/3 od 19.02.2015.godine

Na osnovu čl.27 i 31 Zakona o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br.08/09) i čl.13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Službeni list Crne Gore", br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe, po Javnom oglasu od 19.12.2014.godine utvrdila je RANG LISTU PONUĐAČA ZA KORIŠĆENJE VODA ZA POGONSKE I TEHNOLOŠKE POTREBE broj 11/15-0101-203/3 od 19.02.2015.godine

Download više...