Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

10.11.2014.

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Veliki Maljen“, Gornja Bukovica, Opština Šavnik i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje voda za tehnološke potrebe

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Veliki Maljen“, Gornja Bukovica, Opština Šavnik i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje voda za tehnološke potrebe

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Veliki Maljen“, Gornja Bukovica, Opština Šavnik i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje voda za tehnološke potrebeAktuelnosti

10.11.2014.

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Veliki Maljen“, Gornja Bukovica, Opština Šavnik i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje voda za tehnološke potrebe

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Veliki Maljen“, Gornja Bukovica, Opština Šavnik i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje voda za tehnološke potrebe

Download više...
08.10.2014.

Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu Lima

Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu Lima

Download više...
23.08.2014.

Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i otkup viška materijala iz vodotoka Morače u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara

Na osnovu člana 93 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, br. 27/07, „Službeni list CG“, br.32/11, 47/11), Uprava za vode objavljuje Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i otkup viška materijala iz vodotoka Morače u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara

više...
23.07.2014.

Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2014.godinu

Na osnovu člana 7 stav 1 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. jula 2014. godine, donijela je Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2014.godinu

Download više...
29.05.2014.

Javni poziv - Nacrt plana davanja koncesija u oblasti voda za 2014.godinu

Uprava za vode, shodno odredbama čl. 7. Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu NACRT PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2014. GODINU

Download više...