Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

13.09.2016.

Putni nalozi i analitičke kartice

Analitička kartica

Download više...
29.08.2016.

Obavještenje

Download više...
24.02.2016.

Poziv za javnu raspravu na Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2016 godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2016. godinu. i upućuje J A V N I P O Z I V

Download više...
30.12.2015.

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akata za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta "Čeoče", opština Bijelo Polje, i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica"

JAVNI POZIV - Javna rasprava o Predlogu koncesionog akata za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta "Čeoče", opština Bijelo Polje, i Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica", opština Danilovgrad

Download više...