Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

30.12.2016.

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Ledeni izvor“ Sjenožeta, Andrijevica,

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09), organizuje javnu raspravu i upućuje J A V N I P O Z I V

više...
13.09.2016.

Putni nalozi i analitičke kartice

Analitička kartica

Download više...
29.08.2016.

Obavještenje

Download više...
24.02.2016.

Poziv za javnu raspravu na Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2016 godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2016. godinu. i upućuje J A V N I P O Z I V

Download više...