Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

15.09.2017.

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče”

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče”

Uprava za vode Vlade Crne Gore ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da se prijave na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče” opština Bijelo Polje za flaširanje odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.Aktuelnosti

15.09.2017.

Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče”

Uprava za vode Vlade Crne Gore ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da se prijave na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode s izvorišta “Čeoče” opština Bijelo Polje za flaširanje odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.

više...
27.07.2017.

Rang lista ponuđača za izvorište ,,Ledeni izvor", opština Andrijevica

Na osnovu čl. 27 i 31 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.08/09) i člana 13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“, br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Ledeni izvor” Sjenožeta, opština Andrijevica, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, po Javnom oglasu od 09.06.2017.godine, utvrdila je RANG LISTU PONUĐAČA

više...
21.07.2017.

Prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka u Botunu

Prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka u Botunu

Predstavnici nadležnih organa, predvođenih koordinacionim timom za praćenje moratorijuma na eksploataciju šljunka i pijeska u crnogorskim vodotocima kontinuirano su na terenu u cilju kontrole poštovanja odluke o zabrani i otkrivanja eventualnih nelegalnih aktivnosti.

više...
07.07.2017.

Javna rasprava na Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“ Opština Bijelo Polje, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) organizuje javnu raspravu, i upućuje J A V N I P O Z I V

više...
02.06.2017.

Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu PREDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2017. GODINU i upućuje J A V N I P O Z I V građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu

više...