Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

28.03.2017.

Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu

Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda i upućuje javni pozivAktuelnosti

28.03.2017.

Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu

Uprava za vode, u skladu sa čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda i upućuje javni poziv

više...
30.12.2016.

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Ledeni izvor“ Sjenožeta, Andrijevica

Uprava za vode, na osnovu člana 18 tačka 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09), organizuje javnu raspravu i upućuje J A V N I P O Z I V

više...
13.09.2016.

Putni nalozi i analitičke kartice

Analitička kartica

Download više...
29.08.2016.

Obavještenje

Download više...