Manja slova Veća slova RSSJavni poslovi

13.02.2009.

Javni poziv br. 01/09 za izbor najpovoljnije ponude za vodosnabdijevanje Rijeke Crnojevića, po sistemu "ključ u ruke"

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode Crne Gore, objavljuje Poziv br. 01/09 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za vodosnabdijevanje Rijeke Crnojevića, po sistemu "ključ u ruke" po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom
Download

09.02.2009.

Javni poziv br.02/09 za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode Crne Gore, objavljuje poziv br.02/09 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije po partijama:
Partija br.1- Izrada Projekta regulacije rijeke Morače na potezu od rijeke Sitnice (Botun) do Ponara
Partija br.2- Izrada Projekta održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni ušća
Download

16.10.2008.

Javni poziv za međunarodnu predkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesija po BOT aranžmanu

Na osnovu člana 6. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za korišćenje vode za piće, poljoprivredu, industriju, komunalne potrebe i slične namjene (Službeni list RCG, br.32/03), Uprava za vode Vlade Crne Gore, objavljuje javni poziv za međunarodnu predkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesija po BOT aranžmanu...Download

11.07.2008.

Javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za bušenje bušotina u cilju utvrđivanja uslova i mogućnosti za zahvatanje podzemnih voda

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RC br.46/06), UPRAVA ZA VODE , objavljuje: P O Z I V br. 01/08 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za bušenje bušotina u cilju utvrdjivanja uslova i mogućnosti za zahvatanje podzemnih voda.
Ovdje možete preuzeti javni poziv...
Download

27.03.2008.

Plan javne nabavke za 2008.godinu

U skladu sa čl. 27 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br.46/06) Uprava za vode, donosi Plan javne nabavke za 2008.godinu

13.10.2007.

Javni Poziv br.04/07 za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinskih akumulacija

Predmet javne nabavke:
Izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinskih akumulacija po partijama:

Partija I-Izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinske akumulacije voda u vrtači Blatište-Ivanova korita

Partija II-Izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinskih akumulacija voda u vrtačama Ostenac i Mokri do Vraćenovići-Nikšić

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jednu ili obje partije.

14.09.2007.

Javni poziv br.03/07 za izvođenje istražnih hidrogeoloških radova na području Republike Crne Gore

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), Uprava za vode ,objavljuje Poziv br. 03/07 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje istražnih hidrogeoloških bušotina na području Republike Crne Gore

03.07.2007.

Javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode, objavljuje Poziv br. 02/07 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije po partijama:

Partija I- Izrada idejnog rješenja regulacije rijeke Morače na potezu od Mišurice do Ponara

Partija II- Izrada idejnog rješenja eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače u gornjem toku do ušća rijeke Sitnice

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jednu ili obje partije

22.06.2007.

Javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zaštiti desne obale rijeke Morače kod Smokvice

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode, objavljuje Poziv br. 01/07 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova po partijama:
Partija I: Radovi na iskopu i prokopu korita rijeke Morače
Partija II: Radovi na zaštiti desne obale rijeke Morače ispod Smokvice

22.06.2007.

KONKURS

Na osnovu člana 10 stav 1 Zakona o imovini RCG (Sl.list RCG, broj 44/99), i čl. 115 i 118 Zakona o vodama (Sl.list RCG, broj 27/07), Uprava za vode raspisuje

K O N K U R S

Za prikupljanje ponuda za davanje prava za vađenje( eksploataciju) materijala sa spruda iz korita rijeke Moraće na lokaciji KOLOVRAT