Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv br.02/09 za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

Datum objave: 09.02.2009 17:03 | Autor: Javni poslovi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode Crne Gore, objavljuje poziv br.02/09 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije po partijama:
Partija br.1- Izrada Projekta regulacije rijeke Morače na potezu od rijeke Sitnice (Botun) do Ponara
Partija br.2- Izrada Projekta održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni ušća
Download