Manja slova Veća slova RSS
>

Plan javne nabavke za 2008.godinu

Datum objave: 27.03.2008 14:36 | Autor: Javni poslovi

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa čl. 27 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br.46/06) Uprava za vode, donosi Plan javne nabavke za 2008.godinu

PREDMET JAVNE NABAVKE
Robe 7.500,00
Radovi 770.000,00
Usluge 23.400,00
UKUPNO: 800.900,00

Vrsta postupka javne nabavke izvršiće se shodno članu 18 i 19 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br.46/06)

I Robe-7.500,00
-kancelarijski materijal;
-sitan inventar;
-gorivo za službena vozila;
-ostalo.

II Usluge-23.400,00
-usluge revizije;
-usluge usavršavanja zaposlenih;
-usluge prevođenja, umnožavanja i
štampanja;
-advokatske usluge;
-rashodi za telefonske, poštanske usluge;
-ostale usluge.

III Kapitalni izdaci- 770.000,00

1.Izrada planske dokumentacije iz oblasti upravljanja vodama-25.000,00

2.Zaštita od voda-380.000,00
2.1 Učešće u realizaciji izgadnje obaloutvrde rijeke Lim kroz Berane-300.000,00

2.2 Uređenje korita rijeke Lima kroz Bijelo Polje- 50.000,00

2.3 Izrada Projekta regulacije rijeke Bojane, Morače i Lima u nizvodnom dijelu-30.000,00

3.Zaštita voda-50.000,00
3.1 Učešće u izradi Studije opravdanosti,revitalizacije i zaštite Plavskog jezera-50.000,00

4.Podrška projektima vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima-240.000,00

5.Program sistematskog ispitivanja kvaliteta voda-15.000,00

6.Stvaranje preduslova za funkcionisanje rada Uprave- 60.000,00


Podgorica, 25.03.2008.godine


D I R E K T O R, s.r.
Zoran Jankovic