Manja slova Veća slova RSS
>

PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2007.GODINU

Datum objave: 20.02.2007 15:43 | Autor: Javni poslovi

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 27 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG, br.46/06) Uprava za vode, donosi


PLAN JAVNE NABAVKE
ZA 2007.GODINU

PREDMET JAVNE NABAVKE:
Robe 3.500,00
Radovi 720.000,00
Usluge 28.013,36
UKUPNO: 751.513,36

Vrsta postupka javne nabavke: Izbor postupka javne nabavke izvršiće se shodno članu 18 Zakona o javnim nabavkama

Rashodi za materijal-3.500,00
-kancelarijski materijal
-sitan inventar
-publikacije,časopisi
-ostalo

Rashodi za usluge-28.013,36
-projekti i studije
-usluge revizije
-osiguranje
-usluge usavršavanja zaposlenih
-advokatske usluge
-ostale usluge

Kapitalni izdaci-720.000,00
1.Izrada planskih dokumenata u oblasti voda od interesa za Republiku- 40.000,00
2.Zaštita od štetnog dejstva voda -330.000,00
3.Zaštita voda od zagadjivanja -195.000,00
4.Interventne mjere za snabdijevanje vodom bezvodnih podrucja -30.000,00
5.Hidrogeološki istražni radovi u cilju poboljšanja vodosnabdijevanja na podrucju Republike -85.000,00
6.Program sistematskog ispitivanja kvaliteta voda -15.000,00
7.Ostale i druge namjene kojima se podstice upravljanje vodama, zaštita voda i zaštita od voda,rezerva za nedovoljno planirane pozicije po Programu i dr. - 25.000,00

DIREKTOR
Zoran Janković