Manja slova Veća slova RSSOrganizacija

28.03.2008.

Program upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2008.godinu

Na osnovu člana 42 stav 4 Zakona o vodama(Službeni list RCG, broj 16/95) i člana 37(organizaciona klasifikacija 41104) Zakona o Budžetu Crne Gore za 2008. godinu (Službeni list CG broj17/07 ), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20.marta 2008.godine, donijela je Program upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2008.godinu

01.03.2007.

Program upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2007.godinu

Na osnovu člana 42 stav 4 Zakona o vodama (Sl.list RCG, br. 16/95) i čl. 7 i 24 Zakona o Budžetu Republike Crne Gore za 2007. godinu (Sl.list RCG br.81/06 ), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici 08.02.2007. godine, donijela je
P R O G R A M
upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2007.godinu

01.11.2006.

DJELATNOSTI UPRAVE ZA VODE

Uprava za vode osnovana je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. List RCG br. 78/04; 54/04 ).

Uprava za vode vrši poslove uprave koji se odnose na: obezbjeđenje i sprovođenje mjera i radova na uređenju voda i vodotoka, zaštiti od štetnog dejstva voda i zaštiti voda od zagađivanja; obezbjeđenje korišćenja voda, materijala iz vodotoka, vodnog zemljišta i vodoprivrednih objekata u državnoj svojini, putem koncesija i sl